kompostiranje

NAŠ NAJNOVIJI PROIZVOD: organsko đubrivo / kompost

Proizvodimo i prodajemo prirodno organsko đubrivo ili kompost.

Šta je kompostiranje?

Kompostiranje je, u stvari, prirodna razgradnja organske materije dejstvom bakterija, crvića, kao i malih insekata. Dobijeni proizvod – kompost, je koristan materijal, sličan humusu, bez neprijatnog mirisa i koji se može koristiti za kondicioniranje zemljišta ili kao đubrivo. Kompost predstavlja organsko đubrivo koje je pored stajnjaka najčešće osnovno đubrivo u organskoj proizvodnji. Kod komposta proces humifikacije je išao do kraja, pa je organska materija u njima gotovo kao humus.

Naš kompost je nastao raspadanjem organiske materije tj. sojine slame 80% i 20% kravljeg stajnjaka.
Kompost sadrži puno organske materije, hranljive elemente i mnoge korisne mikroelemente, ima vrlo povoljne osobine kao oplemenjivač zemljišta.

N = 1,6%
P = 0,6% 
K = 1,31%
Organiski ugljenik = 26%
Organska materija = 60,3%
C/N odnos = 19,5
Vlaga = 20,3%
pH vrednost = 7,4

Može se kupiti u vrećicama, džambo džamkovima ili u rinfuzi.

KOMPOSTIRANJE SOJINE SLAME
OSTALIH ŽETVENIH OSTATAKA
sa GOVEĐIm STAJNJAKom

Video i slike:::

Partner: Bioplug – BIOFOR